Kỹ thuật trồng trọt
Kỹ thuật trồng nấm kim châm
Ngày đăng: 04/01/2022
Kỹ thuật điều khiển hoa Đào ra hoa dịp tết Nguyên Đán.
Ngày đăng: 04/01/2022
Các biện pháp sau thường được thực hiện để làm cho đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán:
Chăm sóc vải thiều cuối vụ
Ngày đăng: 03/01/2022
Chăm sóc lúa Mùa cuối vụ
Ngày đăng: 03/01/2022
Trang    1   2   3   4   5   button   button 
TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên