Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
04/QĐ-KN 06/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy cơ quan của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang
27/09/2022 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
15/08/2022 Định hướng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2022
04/07/2022 Về việc triển khai Cuộc thi trưc tuyến"tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"
30/06/2022 Ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025"
Số: 148/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
24/02/2022 Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương
Số: 219/QĐ-TTg 17/02/2022 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số: 45/QĐ-SNN 09/02/2022 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc th quy n giải quyêt củ Sở Nông nghiệp và PTNT
07/12/2021 Sổ tay một số quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh
611/STP-VB&QLXLVPHC 07/12/2021 Công văn về việc đề nghị phổ biến và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
07/12/2021 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018
4/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
3073 /QĐ-BNN-KHCN 07/12/2021 Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt
3073 /QĐ-BNN-KHCN 07/12/2021 Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt - LÚA THUẦN
07/12/2021 Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt
3276/QĐ-BNN-KHCN 07/12/2021 Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008
1187/QĐ-BNN-KHCN 07/12/2021 Định mức xây dựng cho mô hình tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa
Số: /KH-SNN 29/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022
Số: 685/KH-UBND 23/09/2021 Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
Trang    1   2  
TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên