Khoa học công nghệ
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa- Một sáng kiến mới, hiệu quả
Ngày đăng: 11/01/2023
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Quy trình nhân giống Ba kích tím
Ngày đăng: 04/01/2022
Bệnh hại hoa Lily
Ngày đăng: 02/01/2022
Trang    1   2   3   4  
TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên