Khoa học công nghệ
Cà chua ghép kháng bệnh
Ngày đăng: 02/01/2022
Dùng ong diệt sâu bướm
Ngày đăng: 02/01/2022
Cây biết tự hủy hoại cơ thể
Ngày đăng: 02/01/2022
Dùng sâu, trị sâu
Ngày đăng: 02/01/2022
Hộp ươm cây
Ngày đăng: 02/01/2022
Bệnh bạc lá ở cà rốt
Ngày đăng: 02/01/2022
Thành tựu khoa học mới
Ngày đăng: 02/01/2022
Trang    1   2   3   4  
TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên