Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa- Một sáng kiến mới, hiệu quả
Lượt xem: 441  | Ngày đăng: 11/01/2023
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo tâm lý thoải mái, việc cấp giấy chứng nhận không bị gián đoạn bởi khoảng cách, thiên tai, dịch bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có sáng kiến “Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa”. Hiện, sáng kiến đã chính thức được áp dụng, đem lại hiệu quả, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và BVTV, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng gần 1.000 tổ  chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, theo quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán chỉ có thời hạn 5 năm từ ngày cấp. Do vậy, số tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới, cấp lại hàng năm khá cao (khoảng 120 bộ). Các hộ chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nằm rải rác trên địa bàn huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Yên Thế. Hơn nữa, việc nộp hồ sơ căn cứ vào giấy đủ điều kiện cũ hết hạn nên số bộ hồ sơ nộp về bộ phận Một cửa của tỉnh thường rải rác, không tập trung.

Sáng kiến “Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa”, thử nghiệm tháng 5 đến tháng 10 năm 2022. Trong thời gian thử nghiệm, thực hiện thí điểm giải pháp mới về cải cách Thủ tục hành chính trong việc thẩm định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã giải quyết được 29 bộ hồ sơ (trong tổng số 42 bộ, chiếm 69%), trong đó, cấp mới 17 bộ; cấp lại 12 bộ.

Thời gian giải quyết bình quân là 5 ngày làm việc, rút ngắn so với quy định 7 ngày làm việc (tổng thời gian giải quyết là 12 ngày làm việc).

Hiện, sáng kiến được áp dụng chính thức từ ngày 14/11/2022. Sau khi có Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT, từ ngày 14 tháng 11đến ngày 7 tháng 12 năm 2022, áp dụng sáng kiến giải quyết được 6 bộ hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó cấp mới 4 bộ, cấp lại 2 bộ. Thời gian giải quyết là 4 ngày làm việc, rút ngắn so với quy định 8 ngày làm việc.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế, sáng kiến mới giúp giảm chi phí đi lại cho Tổ thẩm định nhất là với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính do không phụ thuộc vào công việc của tổ chức, cá nhân và Tổ thẩm định. Tạo sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân. Một số hộ ở vùng sâu vùng xa có tâm lý e ngại, rụt rè khi tiếp xúc với cán bộ nên việc thẩm định từ xa sẽ tạo tâm lý thoải mái.

Kết quả bước đầu, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cho thấy người dân rất hài lòng, phấn khởi, tâm lý thoải mái và cũng giúp họ tiếp cận được với công nghệ số khi giải quyết thủ tục hành chính và mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng sáng kiến này trên phạm vi toàn tỉnh đối với các thủ tục hành chính có nội dung thẩm định tại cơ sở để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thủ tục hành chính được áp dụng công nghệ số vào giải quyết. 

Bài, ảnh: Hương Giang

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên