Sở Nông nghiệp và PTNT: Phấn đấu tiếp tục giữ vững và duy trì thứ hạng, nằm trong tốp 3 sở, ban, ngành tỉnh đứng đầu về Chỉ số DDCI năm 2024
Lượt xem: 130  | Ngày đăng: 05/02/2024

Năm 2023, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục duy trì thứ hạng xếp thứ 02/20 trong bảng xếp hạng sở, ban, ngành ở tỉnh, với tổng 82,17 điểm, tăng 2,49 điểm so với năm 2022. Tất cả các Chỉ số thành phần đều nằm trong nhóm tốt và rất tốt. Trong đó, các chỉ số thành phần “Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động” và “Vai trò người đứng đầu sở, ban, ngành” có điểm số trên 9 điểm, tăng mạnh cả về điểm và thứ hạng.

Với kết quả trên, chứng tỏ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh đã đánh giá cao việc điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT, thể  hiện sự hài lòng, tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với lãnh đạo Sở. Năm 2024, phấn đấu tiếp tục giữ vững và duy trì thứ hạng, nằm trong tốp 3 sở, ban, ngành tỉnh đứng đầu về Chỉ số DDCI, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện với 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Tiếp tục thực hiện việc công khai rộng rãi, bằng nhiều hình thức, như: gửi văn bản, đăng trên các Website của Sở và của các đơn vị thuộc Sở, đăng trên mạng xã hội (Page facebook, Zlo, Tiktok) 100% các quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển, các cơ chế chính sách, đề án hỗ trợ và các văn bản pháp lý mang tính chất công khai của Sở; Rà soát, công khai, niêm yết khoa học, ngắn gọn, dễ  hiểu giúp người dân dễ  dàng tìm kiếm và thực hiện.

Chi phí không chính thức: Các TTHC, các cơ chế chính sách, đề án hỗ trợ cần được công khai minh bạch, dễ tiếp cận, khoa học, dễ hiểu để người dân dễ dàng tiếp cận, dễ  thực hiện, tránh tiêu cực; nâng cao ý thức, kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC; xử lý nghiêm và thực hiện luân chuyển các cán bộ, công chức có thái độ, hành vi gây khó khăn, sách nhiễu, tiêu cực khi thực hiện giải quyết TTHC, cũng như các nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chi phí thời gian: Tiếp tục xem xét, cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với  doanh nghiệp và nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để tránh gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rà soát cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, mẫu hóa các hồ sơ, TTHC để người dân, doanh nghiệp dễ thực hiện.

Cạnh tranh bình đẳng: Công khai rộng rãi, minh bạch các nguồn lực tài chính, các cơ chế  chính sách, đề án, dự án hỗ trợ, các gói thầu thuộc Sở làm chủ đầu tư (bao gồm các đơn vị thuộc Sở) trên trang Website và Page facebook của Sở từ kế hoạch cho đến triển khai thực hiện (đối với các gói thầu công khai từ thư mời chào giá, đến kế hoạch đấu thầu,… ); Việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện các cơ chế chính sách, đề án, dự án phải đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng, không ưu ái, phân biệt đối với các đối tượng tham gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Lãnh đạo Sở tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị  đối thoại để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, bức xúc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Trong năm dự kiến, tổ chức ít nhất 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp.

Tăng cương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của liên ngành, của Sở đến với các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức (gửi văn bản, Website, Page facebook) để dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

Khi có đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các phòng, ban, đơn vị  được giao nhiệm vụ  cần khẩn trương nghiên cứu, xem xét, phối  hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, thấu đáo trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc; đối với những nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị khác thì được phép kéo dài hơn, nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Thực hiện  khảo sát  các  tổ  chức, cá nhân có TTHC tại Sở  trong khoảng thời gian từ tháng 1/7/2023 đến tháng 7/2024 (thực hiện khảo sát bằng phiếu hoặc nhóm Zalo, điện thoại,…).

sự hài lòng, tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC

Thiết chế pháp lý: Công khai rộng rãi đường dây nóng của Sở, đa dạng các kênh để  doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại (Zalo, Page Facebook, mục hỏi đáp,...)  và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động: Tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những bất cập, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn của. Tiếp tục duy trì hiệu quả tổ hỗ trợ doanh nghiệp, tình nguyện sẵn sàng tư vấn, giúp doanh nghiệp thực hiện các TTHC.

Cán bộ, công chức giải quyết TTHC, tiếp xúc và làm việc với  doanh nghiệp  phải tích cực nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc các chế độ, chính sách c ủa Trung ương, của Tỉnh để giải quy ết các TTHC, chế độ chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của  doanh nghiệp  một cách thấu đáo, linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định; có thái độ làm việc chuyên nghiệp, không nhũng nhiễu, tiêu cực; nghiêm cấm hành vi gây khó khăn, yêu cầu doanh nghiệp phải chi trả các khoản chi phí ngoài quy định.

Vai trò người đứng đầu sở, ban, ngành: Đề  cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong việc nâng cao chỉ số DDCI.

Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức phải có thái độ phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khi thực thi hành công vụ.

Sở Nông nghiệp và PTNT giao các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị  mình để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo Sở theo quy định.

Bài, ảnh: Trần Vĩnh
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên