Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 143  | Ngày đăng: 14/04/2022

Là chủ đề “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 vừa được Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai tới các đơn vị trong ngành.

Theo đó, các đơn vị tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn, các ngành, các cấp trong triển khai công tác đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản. Huy động các nguồn lực tham gia vào hoạt động tuyên truyền, triển khai xây dựng và phát triển mô hình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất với tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Thanh, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm kéo dài về ATTP; kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác ATTP; đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP theo phân cấp; tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm phù hợp với diễn biến của COVID-19 trên địa bàn.

Tổ chức đợt cao điểm từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 về truyền thông ATTP và thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì ATTP.

Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, đảm bảo nguồn cung thực phẩm chất lượng, an toàn cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Thông qua các kênh thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng dịch COVID-19.

Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, các vùng chuyên canh sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... gắn với xây dựng bản đồ sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm…

Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động thanh, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật…

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, triển khai công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, pháp luật và khoa học kỹ thuật bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; hướng dẫn tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bảo đảm ATTP; thông báo công khai tới người tiêu dùng các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; chỉ dẫn cụ thể địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên báo, đài, trang Wed các văn bản Pháp luật, quy trình, quy phạm, hoạt động của ngành về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thuỷ sản theo chuỗi sản phẩm (từ nguyên liệu đầu vào, giai đoạn nuôi trồng, sơ chế đến khi sản phẩm đưa ra tiêu thụ); các gương điển hình về chấp hành tốt quy định về ATTP…

Bài: Hương Giang
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên