Phê duyệt chương trình Khuyến nông tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 372  | Ngày đăng: 04/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt chương trình Khuyến nông tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế; thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh lương thực, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Cụ thể, đối tượng triển khai Chương trình là các tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống khuyến nông tỉnh Bắc Giang; tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao, có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; các chủ hộ nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, xã viên hợp tác xã và các cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ lựa chọn 25 - 30 tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, phân bón, quy trình sản xuất, liên kết sản xuất, cơ giới hóa… nhằm đưa vào xây dựng mô hình trình diễn trên các cây, con chủ lực của tỉnh; xây dựng 10 - 12 liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhãn hiệu hàng hóa.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng hơn 8.000 lượt người, trong đó có khoảng 900 lượt đối tượng chuyển giao. Đảm bảo các thông tin liên quan sản xuất nông nghiệp như: biến động của thời tiết, mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi, các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật, các mô hình hay được cập nhật và đưa tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trang thông tin khuyến nông.

Để đạt được mục tiêu, chương trình tập trung triển khai các nội dung như đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp khuyến  nông cho đối tượng chuyển giao công nghệ; đối tượng nhận chuyển giao công nghệ. Thực hiện thông tin tuyên truyền trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, website khuyennongbacgiang.com, xuất bản tài liệu khuyến nông... Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn khuyến nông, tham quan học tập và tham gia các triển lãm, hội chợ nông nghiệp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Đối với các mô hình trồng trọt, khuyến lâm tập trung khuyến khích, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; hệ thống quản lý, giám sát, chứng nhận về an toàn thực phẩm; mô hình kinh tế kết hợp và hoạt động chuỗi giá trị đối với nhóm cây trồng chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương, từng bước phát triển trồng trọt hữu cơ... góp phần phát triển ngành trồng trọt theo hướng hiện đại, bền vững, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Sản xuất kinh doanh để phát triển và quản lý rừng, đất rừng bền vững theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng rừng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện liên kết trong sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng.

Tích cực chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, quy trình quản lý tiên tiến, liên kết trong chăn nuôi - thủy sản nhằm phát triển chuỗi trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường; tăng năng suất, chất lượng, giá trị và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng mô hình quản lý, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi sản phẩm.Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là hơn 38 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 25 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của người dân.

Ông Lê Bá Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được xây dựng khá công phu, đúng quy trình, có mục tiêu rõ ràng, đáp ứng được các chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và định hướng ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025. Các mô hình, chương trình khuyến nông tập trung chính vào công tác thông tin tuyên truyền, sản xuất an toàn thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả, thu nhập cho người nông dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên