Giao ban công tác khuyến nông 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 49  | Ngày đăng: 29/06/2024

Mới đây, tại huyện Sơn Động, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến nông 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự có lãnh đạo, trưởng, phó các phòng trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp (DV KTNN) 10 huyện, thành phố. Ông Đào Xuân Vinh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chủ trì hội nghị.

Ông Đào Xuân Vinh- Giam đốc TT Khuyến nông chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm, thời tiết vụ Đông Xuân 2023-2024  và 6 tháng đầu năm có diễn biến bất thường, trong vụ đông nhiệt độ tăng cao so với trung bình nhiều năm, đầu vụ xuân các đợt gió mùa đông bắc đến muộn. Do đó, đã ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phân hóa mầm hoa của các loại cây ăn quả, đặc biệt đối với vải thiều chính vụ và cây nhãn, cây có múi và  ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng hàng năm ở vụ xuân như lúa, ngô, lạc, đậu đỗ...; thiên tai, dịch bệnh biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn, giá cả vật tư đầu vào tăng cao…Những yếu tố trên đã tác động đến sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt công tác khuyến nông. Song, công tác khuyến nông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm KN Quốc gia, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan từ tỉnh tới cơ sở nên đạt được nhiểu kết quả tích cực.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Duy trì Website khuyennongbacgiang.vn. Trong qúy đã đăng trên 65 tin bài về sản xuất nông lâm nghiệp, với trên 300.000 lượt người truy cập. Phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang thực hiện 06 chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn; 144 tin, bài phóng sự về sản xuất nông lâm nghiệp, gương điển hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp…

Tổ chức thành công hội nghị giao ban công tác Khuyến nông Quý I và II năm 2024 với Trung tâm Dịch vụ - KTNN các huyện, thành phố.

Phối hợp với Trung tâm DVKTNN huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam, Yên Thế và thị xã Việt Yên tổ chức 10 lớp tập huấn cho 500 nông dân về sản xuất lúa giống mới ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Dẻ ván, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cát sâm; sản xuất na hữu cơ...

Phối hợp với các cơ quan đơn vị và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tổ chức tại thành phố Bắc Giang với 200 đại biểu tham dự.

Tiếp tục theo dõi chỉ đạo các mô hình khuyến nông năm 2023 tại tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) như phối hợp chỉ đạo thu hoạch mô hình lúa BC15, mô hình cá và chăm sóc 02 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, cụ thể: Mô hình sản xuất lúa bằng giống lúa BC15, quy mô 11ha với 14 hộ tham gia, trong đó huyện Tha Thom, 6 hộ, 05 ha; huyện Long San 6 hộ, 04 ha và Long Cheng, 2 hộ, 02 ha. Sau 6 tháng triển khai, lúa BC 15 tại mô hình,  sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại; có thời gian sinh trưởng bình quân 127 ngày, năng suất bình quân đạt 5,26 tấn/ha, cao hơn năng suất lúa bình quân của tỉnh Xay Sổm Bun (chỉ đạt 3,8 tấn/ha).

Mô hình nuôi ghép cá rô phi là chính trong ao quy mô 0,6 ha, 02 hộ tham gia, sau khoảng 9 tháng nuôi, các hộ đang tiến hành thu  hoạch (đã thu được 1.750kg, trọng lượng trung bình đạt cá rô đạt 0,6-0,7 kg/con), cá chép trung bình đạt 1,5-1,6kg/con, cá trắm cỏ trung bình đạt 1,5-1,6kg/con), mô hình triển khai phù hợp với điều kiện và nhu cầu của địa phương.

Mô hình trồng cam V2, quy mô 01 ha (625 cây giống), 2 hộ tham gia tại  Bản Ôm, huyện A Nu Vong. Sau trồng 6 tháng cam giống V2 tại mô hình đạt tỷ lệ sống 98%, sinh trưởng tốt. 

Mô hình trồng vải quy mô 0,25 ha (100 cây giống vải chính vụ), với 02 hộ tại  Bản Ôm, huyện A Nụ Vong. Sau trồng 6 tháng, giống vải thiều của Bắc Giang sau trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại; tỷ lệ sống sau trồng  đạt 74%.

Chỉ đạo tiếp tục chăm sóc các mô hình nguồn kinh phí tỉnh: Mô hình Phát triển chăn nuôi ong nội theo hướng VietGAHP, nâng cao chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện năm 2023. Quy mô 250 đàn tại huyện Lục Ngạn, Yên Thế. Đàn ong sinh trưởng phát triển tốt, các hộ tiến hành nhân các đàn ong có thế đàn phát triển mạnh.

Mô hình nuôi cá trắm đen thâm canh trong ao, quy mô 01 ha triển khai huyện Tân Yên. Qua 9 tháng nuôi dưỡng đánh giá, cá sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 77%, trọng lượng đạt 2kg/con.

Mô hình  phát triển bền vững cây ăn quả đặc sản chủ lực bằng giống Na Thái tại xã Nghĩa Phương, xã Đông Phú, huyện Lục Nam  - Quy mô 7,5 ha. Với 114 hộ tham gia (8 hộ tại xã Đông Phú; 106 hộ tại xã nghĩa Phương). Cây trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, ra được từ 2 đến 3 đợt lộc, lộc ra khỏe, tập trung, cây na thái trong mô hình ít bị sâu, bệnh gây hại, tỷ lệ sống sau trồng đạt trên 85%.

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây trà hoa vàng, quy mô 6,4 ha, tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, với 07 hộ tham gia; tỷ lệ sống đạt 90%. Qua kết quả theo dõi cho thấy cây Trà hoa vàng hom trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, cây đưa vào trồng dưới tán rừng tự nhiên có nhiều ưu điểm, được người dân và cơ quan quản lý thấy có hiệu bền vững.

Năm 2024, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 481 thực hiện các mô hình cải tạo đàn bò, mô hình cải tạo đàn dê; mô hình chăn nuôi ngựa và hỗ trợ vật tư và giống thực hiện khoảng 300m2 mô hình trồng rau trong nhà lưới đơn giản.

Cùng đó, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố triển khai các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi- thủy sản và lâm nghiệp: như mô hình phát triển ong nội theo hướng VietGAP nâng cao chuỗi giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, với quy mô 150 đàn; mô hình chăn nuôi dê theo hướng nâng cao chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khia hậu; mô hình ứng dụng công nghệ số vào nuôi ghép cá trắm cỏ là chính thâm canh trong ao; mô hình sản xuất nấm rơm chất lượng cao; mô hình sản xuất rau an toàn theo VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Ngoài ra, các huyện, thành phố triển khai nhiều mô hình giống lúa mới, mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ, quản lý sâu bệnh trên cây lúa… với tổng diện tích thực hiện trên 50 ha, các giống lúa đều cho năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, được thị trường đón nhận.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, công tác khuyến nông đã bám sát vào các chủ trương, định hướng của tỉnh. Cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra theo dõi các mô hình để hướng dẫn nông dân trong công việc chăm sóc, điều tra, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì đều đặn góp phần giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới đến với người dân.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác khuyến nông gặp những khó khăn nhất định liên quan đến thời vụ cây trồng việc triển khai còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là do công tác đầu thầu nhiều thủ tục phức tạp…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Vinh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông nhấn mạnh, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm Trung tâm Khuyến nông cùng với Trung tâm Trung tâm DV KTNN các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, Trung ương thực hiện các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật cho bà con nông dân; chỉ đạo thực hiện các mô hình khuyến nông đã và đang triển khai; tổ chức hội nghị tổng kết các mô hình khuyến nông nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình…Để công tác khuyến nông đạt được kết quả tốt, trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đấu thầu mua sắm hàng hóa; trong triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạc tại cơ sở và thực hiện Kế hoạch 481/ KH- UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) năm 2024. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh và Trung ương tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà nước, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện các chuyên mục, chuyên trang hàng tuần trên Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và trên Web site:http://khuyennongbacgiang.vn. Thường xuyên phối hợp tổ chức và thực hiện các lớp tập huấn kỹ thuật, các buổi tọa đàm, hội thảo, nhằm  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, đối tượng nhận chuyển giao, phục vụ công tác chỉ đạo, phổ biến cho nông dân trong sản xuất góp phần phát triển kinh tế và  thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Hương Giang
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên