TT Khuyến nông: Tập huấn Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị
Lượt xem: 39  | Ngày đăng: 28/06/2024

Thực hiện chương trình đào tạo khuyến nông năm 2024, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp các huyện, thành phố triển khai 02 lớp tập huấn Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên/lớp là cán bộ Trung tâm DVKT Nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ phụ trách nông nghiệp, trưởng các thôn thuộc, chi hội trưởng Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.

Ông Nguyễn Đức Cường- PGĐ TT Dịch vụ KTNN huyện Lạng Giang phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Mỗi lớp tập huấn có thời lượng hai ngày, học viên được các chuyên gia đến từ Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) chia sẻ các nội dung về kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình nông thôn mới; một số điểm mới, nổi bật của tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kết quả và định hướng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị; tích hợp đa giá trị trong sản phẩm OCOP; mối quan hệ giữa phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong phát triển sản phẩm OCOP…Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu của thị trường, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống, đặc biệt ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc khó khăn.

Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Được biết, trong năm 2024, Trung tâm Khuyến nông triển khai 04 lớp với nội dung Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị cho các huyện, thành phố.

Tin, ảnh: Hương Giang
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên