Phê duyệt danh mục 133 loài cây đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 74  | Ngày đăng: 29/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Danh mục 133 loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Danh mục 6 loài cây sinh trưởng nhanh gồm Bạch đàn lai, bạch đàn uroo, Bồ đề, Keo lai, Keo tại tượng, Keo lá tràm; 37 loài cây sinh trưởng chậm (Chò chỉ, Chò nâu, Dẻ ăn quả, (dẻ gai Yên Thế), Dẻ gai Ấn Độ (cà ổi), Đàn hương, Gáo trắng, Giổi xanh, Kháo, Lát hoa…); 70 loài cây mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất (Bạch đàn lai, Bạch đàn urô, Bồ đề, Bời lời, Bứa, Chò chỉ, Chò đãi, Chò nâu, Chò xanh, Dâu da đất, Dẻ ăn quả (Dẻ gai Yên Thế), Dẻ gai Ấn Độ, Đàn hương, Gáo, Gáo trắng, Gáo vàng, Giổi ăn hạt, Giổi bà, Giổi găng…); danh mục 20 loài cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất (Ba đét, Ba soi, Ban tráng, Bứa, Cơi, Dọc, Duối, Đỏ ngọn, Đu đủ rừng, Gạo, Hu đay, Màng tang, Me rừng, Muối, Núc nác, Ngái, Sung, Thàn mát, Thành ngạnh, Vả).

Bạch đàn lai thuộc danh mục loài cây sinh trưởng nhanh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mục loài cây thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các loài cây không có trong Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tin, ảnh: Lưu Dung
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên