Phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024
Lượt xem: 40  | Ngày đăng: 15/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi thực hiện năm 2023 của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là: 194.229,45 ha. Trong đó: Diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản: 146.284,72 ha; diện tích tiêu phi nông nghiệp: 46.210,37 ha; diện tích tiêu khu, cụm công nghiệp: 1.734,36 ha; cấp nước nuôi trồng thủy sản theo m3 1.602.720 m3.

Kế hoạch thực hiện năm 2024: tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là 196.506,38 ha.

Trong đó: diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản 145.071,60 ha; diện tích tiêu phi nông nghiệp 49.567,63 ha; diện tích tiêu khu, cụm công nghiệp 1.867,15 ha; cấp nước nuôi trồng thủy sản theo m3 1.602.720 m3.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tổng hợp, thẩm định, đề xuất trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 về diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch diện tích được duyệt đảm bảo hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức lập dự toán hỗ trợ kinh phí, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của khối lượng công việc, đối tượng, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; chỉ đạo thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, diện tích được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Tin: Trần Vĩnh
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên