Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 220  | Ngày đăng: 01/02/2023

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác truyền thông; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp năm 2023.

Theo đó, phấn đấu tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt trên 60%; tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP 62,3%; tỷ lệ sản xuất thâm cânh thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP 54,3%; tỷ lệ tổng đàn lợn, đàn gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAP lần lượt đạt 47,5 % và 52,4%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản ngành quản lý đạt 95,3%.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu toàn ngành tăng cường công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, báo, đài, loa truyền thanh...về an toàn thực phẩm trong nông nghiệp như: sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm sạch, phòng ngừa ngộ độc rượu, ngộ độc nấm; tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm có chứa tiền chất ma túy, tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không có nhãn phụ bằng tiếng việt... Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về an toàn thực phẩm và đẩy mạnh sản xuất chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035; mở rộng diện tích sản xuất chuyên canh, thâm canh rau, quả, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình sản xuất an toàn, tăng cường phát triển chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP...

Thực hiện tốt công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm cần tiếp tục tăng cường, kiểm soát. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng...

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và PTNT phân công Chi cục Quản lý Chât lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy sản, Trung tâm KN, Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, triển khai công tác truyền thông, pháp luật và khoa học kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển động vật, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, vận chuyển nhập lậu; việc chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm tạo các cơ sở nuôi trồng thủy sản...Tổ chức đào tạo tập huấn các quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm trên rau, củ, quả... Tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên báo đài, trang web các văn bản về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực...đồng thời triển khai các lớp tập huấn, hội nghị, xây dựng mô hình về sản xuất nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh...Phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành Nông nghiệp tổ chức thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao cho địa phương.

Tin: Nguyễn Khương
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên