Việt Yên: Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực năm 2022
Lượt xem: 59  | Ngày đăng: 13/01/2023

Theo UBND huyện Việt Yên, năm 2022, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới cơ cấu giống và mùa vụ, tăng cường đầu tư thâm canh; ngành nông nghiệp của huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, về trồng trọt, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 72.000 tấn; giá trị sản xuất trên 01ha đất nông nghiệp đạt 135 triệu đồng; toàn huyện tiếp tục duy trì 17 vùng chuyên sản xuất lúa với tổng quy mô gần 1.900 ha, 11 vùng chuyên canh cây thực phẩm với diện tích khoảng 256 ha và trên 40 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 16 ha luân canh cho thu nhập khoảng từ 350 - 400 triệu đồng/ha/năm.

Toàn huyện duy trì trên 40 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 1.125 con, đàn bò gần 17.000 con, đàn gia cầm 997.000 con, đàn lợn hơn 85.000 con, tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 19.000 tấn... trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 1.100 ha, duy trì 5 cùng chuyên canh thủy sản an toàn sinh học với diện tích khoảng 350 ha tập trung ở các xã Việt Tiến, Minh Đức, Nghĩa Trung, Thượng Lan, Trung Sơn.

Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã công nhận 10/10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% Nghị quyết 70. Hoàn thành 04 xã nông thôn mới nâng cao, tăng thêm 01 xã so với kế hoạch đầu năm (Vân Trung, Thượng Lan và Tự Lạn, bổ sung xã Quang Châu thực hiện trong năm 2022), 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Quảng Minh). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được huyện quan tâm chỉ đạo, tổng số sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên trong năm 2022 là 25 sản phẩm (dự kiến đánh giá đợt 2 năm 2022 đối với 03 sản phẩm và 02 sản phẩm đánh giá lại, nâng tổng số sản phẩm công nhận từ 3 sao trở lên trong năm 2022 là 28 sản phẩm).

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, UBND huyện đặt mục tiêu tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích. Quan tâm phát triển thương hiệu, thị trường, xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại. Sản xuất cây trồng vật nuôi theo tiêu chuẩn VietGap. Phát triển một số cơ sở giới thiệu và bán sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển thương mại với phát triển du lịch, phát triển sản phẩm OCOP địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên