Đăk Nông: Thành lập tổ khuyến nông cộng đồng
Lượt xem: 455  | Ngày đăng: 10/10/2022

Đắk Nông là một trong 13 tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện thí điểm đề án Tổ khuyến nông cộng đồng.

Theo đó Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Nông đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập được 2 tổ khuyến nông cộng đồng gồm: Tổ khuyến nông cộng đồng tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song và tổ khuyến nông cộng đồng xã Đăk Rmoan, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tham quan mô hình nhân giống cà phê bằng nuôi cấy mô

Tổ khuyến nông cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ: chuyển giao công nghệ, khuyến nông, hỗ trợ, tư vấn phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ thị trường và liên kết chuỗi giá trị, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mỗi tổ Khuyến nông cộng đồng được thành lập có ít nhất 5 thành viên, nòng cốt là cán bộ khuyến nông và đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể, kinh tế và nông dân sản xuất giỏi tại địa phương, thành phần gồm 01 cán bộ khuyến nông cấp tỉnh; 01 cán bộ khuyến nông cấp huyện, thành phố; 01 cán bộ doanh nghiệp, hợp tác xã; 01 cán bộ phụ trách nông nghiệp thuộc xã, phường; 01 cộng tác viên khác. Để tổ hoạt động tốt, các cán bộ trong tổ khuyến nông cộng đồng cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhiệt tình, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

khuyến nông cộng đồng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương khi được chính quyền phân công.

Hy vọng thành công từ tổ khuyến nông cộng đồng sẽ là điểm sáng, mô hình chuẩn, từ đó đẩy ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ theo định hướng góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Phạm Tấn Minh

Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông

Phạm Tấn Minh
trung tâm khuyến nông Quốc gia
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên