TT Khuyến nông: Hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Lượt xem: 69  | Ngày đăng: 30/09/2022

Mới đây, tại huyện Yên Dũng, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tham dự có lãnh đạo, trưởng, phó các phòng trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp (DV KTNN) 10 huyện, thành phố. Ông Đào Xuân Vinh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chủ trì hội nghị.

Ông Đào Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chủ trì hội nghị

Kết quả nổi bật

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, Trung tâm đã xây dựng lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm, định kỳ ngày 15 hàng tháng và ban hành các quyết định; xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm; kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tham nhũng năm 2022… Đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện kiện toàn công tác tổ bộ máy theo Đề án vị trí việc làm ban hành theo Quyết định số 256/QĐSNN ngày 30/6/2022 về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khuyến nông.

Từ đầu năm tới nay, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang thực hiện các chuyên mục: Các giải pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng gia cầm theo mùa; kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo VietGAP; ứng dụng công nghệ số vào nuôi trồng thủy sản…

Duy trì hoạt động website khuyennongbacgiang.vn. Trong 9 tháng với trên 170 tin bài,  471.000 lượt người truy cập,Trung tâm Khuyến nông thường xuyên đã thường xuyên cập nhận nhiều bài viết, tuyên truyền quy trình, video về kỹ thuật sản xuất mới, những chính sách trong phát triển sản xuất nông nghiệp, gương điển hình tiên tiến được đông đảo bạn đọc đón nhận.

9 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện 03 cuộc hội thảo về Sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phục vụ xuất khẩu, tổng kết mô hình sản xuất lúa hữu cơ… Phối hợp tổ chức thành công 03 chuyến thăm quan quan học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và công tác khuyến nông cho đoàn cán bộ, nông dân trong tỉnh tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghẹ An Hà Tĩnh và hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

Công tác đào tạo, huấn luyện: 9 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ KTNN phối hợp triển khai 25 lớp tập huấn kỹ thuật phục vụ các mô hình sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cho đối tượng nhận chuyển giao trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện được 5 lớp (150 học viên), tại huyện Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Lục Nam và thành phố Bắc Giang, với nội dung như “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP”. Kết thúc lớp tập huấn các học viên biết bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trong môi trường số; giao dịch và đàm phán kinh doanh sản phẩm OCOP…

Năm 2022, tiếp tục chỉ đạo các mô hình khuyến nông năm 2021 như: Mô  hình  trồng  rừng  gỗ  lớn  bằng  giống  keo  lai  mô, quy mô 28,5ha tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam; mô hình sản xuất vải hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm, quy mô 04ha tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn và 03ha tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên; mô  hình liên kết sản  xuất  bưởi hữu cơ, quy mô 2,5ha tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn và 02 ha tại xã Bình Sơn, huyện Lục Nam. Các mô hình trên cây sinh trưởng phát triển tốt, cho hiệu quả cao.

Cùng đó, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện các mô hình thuộc các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, nổi bật là các mô hình: Ứng dụng thiết bị bay không người lái để phòng trừ sâu bệnh hại trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang và xã Tự Lạn, huyện Việt Yên với quy mô 34 ha. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các quy trình kỹ thuật máy móc thiết bị thông minh vào sản xuất được đại đa số các hộ nông dân hào hứng tiếp nhận như: thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV để phòng trừ sâu, bệnh hại trong sản xuất lúa giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng hiệu quả phòng trừ sâu, bệnh hại, bảo vệ sức khỏe con người…

Mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái để phòng trừ sâu bệnh hại trong sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, quy mô 10 ha. Đến nay, cây vải trong mô hình sinh trưởng tốt, công tác phòng trừ sâu bệnh bằng thiết bị bay được thực hiện kịp thời, được nông dân tiếp nhận và ứng dụng trong sản xuất.

Mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ và liên kết tiêu thụ sản phẩm cây trà hoa vàng với quy mô 6 ha tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam;  mô hình trồng rừng gỗ lớn hướng tới quản lý rừng bền vững đối tượng cây keo lá tràm mô với quy mô 38 ha tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn.  Mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, quy mô 39 ha, tại xã Mỹ Thái và thị trấn Kép, huyện Lạng Giang; mô hình sản xuất lạc vụ đông quy mô 19,3ha tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên. Các mô hình được người dân đồng tình hưởng ứng.

Lĩnh vự chăn nuôi, thủy sản: Thực hiện mô hình phát triển chăn nuôi gà Mía lai, Chọi lai an toàn sinh học, quy mô 6.000 con tại các xã Tân Trung, Hợp Đức huyện Tân Yên và xã Hương Sơn, Xương Lâm huyện Lạng Giang. Đến nay, công tác cấp phát giống, vật tư được kịp thời, các hộ tham gia thực hiện đúng quy trình chăm sóc, qua theo dõi giai đoạn úm đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 98%.

Mô hình chăn nuôi vỗ béo bò thịt giống Charolais, BBB, Brahman, quy mô 166 con triển khai tại xã Xuân Hương, Mỹ Thái huyện Lạng Giang, xã Quỳnh Sơn, Cảnh Thụy huyện Yên Dũng. Qua theo dõi, vật tư thiết bị được cung cấp kịp thời, các hộ chấp hành đúng kỹ thuật hướng dẫn, trọng lượng tăng trưởng bình quân 0.8kg/ ngày.

Mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc vào nuôi cá rô phi thâm canh quy mô 02 ha, triển khai tại xã Minh Đức, Nghĩa Trung huyện Việt Yên và Tân Thanh huyện Lạng Giang; Mô hình nuôi cá trắm đen thâm canh trong ao, quy mô 01 ha triển khai tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng; Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cá trắm cỏ sử dụng 100% thức ăn công nghiệp quy mô 01 ha tại xã Hoàng Vân huyện Hiệp Hòa... Đến nay, qua theo dõi đánh giá các hộ thực hiện tốt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, đàn cá sinh trưởng phát triển tốt.

Theo đánh giá, trong 9 tháng, công tác khuyến nông đã bám sát vào các chủ trương, định hướng của tỉnh. Cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra theo dõi các mô hình để hướng dẫn nông dân trong công việc chăm sóc, điều tra, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì đều đặn góp phần giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới đến với người dân.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác khuyến nông gặp những khó khăn nhất định do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; lực lượng tham gia vào sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt và có độ tuổi cao do phần lớn lao động trẻ chuyển dịch sang lĩnh vực phi nông nghiệp; dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh… Những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là công tác khuyến nông. Xác định được những khó khăn còn diễn ra,, công tác khuyến nông phấn đấu, tập trung nguồn lực tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện hiệu quả và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Vinh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông nhấn mạnh, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm Trung tâm Khuyến nông cùng với Trung tâm Trung tâm DV KTNN các huyện, thành phố phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông rà soát các nội dung công việc để triển khai; rà soát các hồ sơ thanh quyết toán của từng mô hình, tổ chức nghiệm thu, thanh lý các mô hình đã thực hiện. Với các mô hình chu kỳ kéo dài cần tiếp tục theo dõi, đánh giá và duy trì chăm sóc. Đồng thời, đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông đối với từng mô hình và khả năng nhân rộng, lan tỏa của mô hình… Qua đây, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông đề nghị, công tác khuyến nông cần đổi mới và nghiên cứu mô hình tư vấn dịch vụ khuyến nông…

Được biết, trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu được tham quan mô hình nuôi ốc nhồi hiệu quả kinh tế cao tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Xuân Phú
Với giá bán 80-100 nghìn đồng/1kg mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tin, ảnh: Hương Giang

 

 

 

 

Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên