Bắc Giang: Họp Ban chỉ đạo Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun ( Lào) giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 62  | Ngày đăng: 24/06/2024

Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025; đánh giá kết quả công tác tự hiện từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Bắc Giang, Trường Đại Học Nông lâm Bắc Giang, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Đồng chí  Mai Sơn- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, BCĐ đã triển khai chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, trong đó: Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun…

Hai  tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công tác trên các lĩnh vực, trong đó; tỉnh Xay Sổm Bun đã cử 03 đoàn công đến thăm quan học tập tại tỉnh Bắc Giang về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính quyền địa phương như: Công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công tác phát triển mô hình, sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ…

Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 04 đoàn công tác tới tỉnh Xây Sổm Bun hỗ trợ, như: Đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tới dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh tỉnh Xay Sổm Bun; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn công tác để khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của dự  án “Công trình thủy lợi Nậm Mang, huyện Thà Thôm”; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Xay Sổm Bun về công tác đối ngoại nhân dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm và làm việc Hội Phụ nữ tỉnh Xay Sổm Bun triển khai các nội dung hợp tác giữa hai Hội.

Ông Lê Bá Thành- PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Lê Bá Thành, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, thành viên Ban chỉ đạo báo cáo: Để triển khai hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun, đơn vị gặp một số khăn như, giá vật tư, con giống xây dựng theo kế hoạch được duyệt từ năm 2021, không còn phù hợp với giá của năm 2023 và 2024 do vậy, khó khăn trong quá trình thực hiện khó đảm bảo mua được số lượng vật tư, con giống theo yêu cầu Kế hoạch nhất là đối với số đầu con, trọng lượng con giống chăn nuôi như ngựa, bò; chính sách áp dụng hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư phục vụ các mô hình, kinh phí tập huấn khi triển khai tại Lào chưa có (hiện nay đang dự toán theo quy định trong nước, sau đó vận chuyển sang Lào để triển khai thực hiện) nên quá trình mua sắm, vận chuyển, tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Địa bàn xa, ngôn ngữ bất đồng, trình độ sản xuất của nông dân Xay Sổm Bun còn hạn chế… ảnh hưởng rất lớn đến việc chỉ đạo các mô hình.

Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, các nội dung, công việc được Sở Nông nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện và cho kết quả tốt như: Phối  hợp tổ chức đón tiếp Đoàn cán bộ, nông dân tiêu biểu tỉnh Xay Sổm Bun thăm quan học tập các mô hình, tọa  đàm  trao  đổi  kinh  nghiệm  sản  xuất  nông  nghiệp  giữa  hai tỉnh. Tổ chức thành công đoàn cán bộ, chuyên gia của tỉnh Bắc Giang tới khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả  phát triển kinh tế - xã hội của dự  án “Công trình thủy lợi Nậm Mang, huyện Thà Thôm”; cử 02 chuyên gia thủy sản và trồng trọt sang hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.Tổ chức 02 lớp tập huấn cho trên 100 lượt cán bộ kỹ thuật và nông dân. Triển khai thực hiện 04 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó: Mô hình sản xuất lúa bằng giống lúa BC15, quy mô 11ha với 14 hộ tham gia, trong đó huyện Tha Thom, 6 hộ, 05 ha; huyện Long San 6 hộ, 04 ha và Long Cheng, 2 hộ, 02 ha. Sau 6 tháng triển khai, lúa BC 15 tại mô hình,  sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại, năng suất bình quân đạt 5,26 tấn/ha, cao hơn năng suất lúa bình quân của tỉnh Xay Sổm Bun (chỉ đạt 3,8 tấn/ha).

Mô hình trồng cam V2, quy mô 01 ha (625 cây giống), 2 hộ tham gia tại Bản Ôm, huyện A Nu Vong. Sau trồng 6 tháng cam giống V2 tại mô hình đạt tỷ lệ sống 98%, sinh trưởng tốt. 

Mô hình trồng vải quy mô 0,25 ha (100 cây giống vải chính vụ), với 02 hộ tại  Bản Ôm, huyện A Nụ Vong. Sau trồng 6 tháng, giống vải thiều của Bắc Giang sau trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại; tỷ lệ sống sau trồng đạt 74%.

Mô hình nuôi ghép cá rô phi là chính trong ao quy mô 0,6 ha, 02 hộ tham gia, sau khoảng 9 tháng nuôi, các hộ đang tiến hành thu hoạch (đã thu được 1.750kg, trọng lượng trung bình đạt cá rô đạt 0,6-0,7 kg/con), cá chép trung bình đạt 1,5-1,6kg/con, cá trắm cỏ trung bình đạt 1,5-1,6kg/con), mô hình triển khai phù hợp với điều kiện và nhu cầu của địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị và tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục triển khai các nội dung của kế hoạch năm 2024 như: Cử 03 chuyên gia sang Hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun- Lào, dự kiến 02 chuyên gia chăn nuôi sang hỗ trợ tháng 8-9 năm 2024; Tổ chức tập huấn kỹ chuật chăn nuôi, sản xuất rau cho  cán bộ kỹ thuật, nông dân tại tỉnh Xay Sổm Bun (01 lớp tháng 8 và 01 lớp tháng 11); Triển khai  thực hiện 04 mô hình sản sản xuất nông nghiệp như: Mô hình cải tạo đàn bò dự kiến hỗ trợ khoảng 20 con bò đực giống hậu bị 12 tháng tuổi, lai Brahman. Mô hình cải tạo đàn dê, hỗ trợ khoảng 20 con dê đực giống lai bố Bore x mẹ Bách thảo, 9 tháng tuổi. Mô hình chăn nuôi ngựa, hỗ trợ khoảng 20 con ngưa giống Cabadin lai (khoảng 6 ngựa đực, 14 ngựa cái), ngựa giống hậu bị khoảng 12 tháng tuổi. Hỗ trợ vật tư và giống thực hiện khoảng 300m2 mô hình trồng rau trong nhà lưới đơn giản.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Mai Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025, biểu dương kết quả thực hiện của các Sở ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhất là triển khai hỗ trợ giống, vật tư thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Xay Sổm Bun. Đồng chí Mai Sơn đề nghị thành viên BCĐ, rà soát lại các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch, tiếp tục khắc phục những khó khăn, chủ động phối hợp giữa các cơ quan trong tỉnh nhất là với tỉnh Xay Sổm Bun triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024.

Tin, ảnh: Hồng Huyên
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên