Lục Nam: Triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô
Lượt xem: 24  | Ngày đăng: 15/09/2022

Để chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2022- 2023, chủ tịch UBND huyện  Lục Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu cho UBND huyện củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ huy PCCCR huyện; xây dựng kế hoạch, phương án triển khai công tác PCCCR mùa khô 2022-2023; tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2021- 2022, phương hướng nhiệm vụ mùa khô 2022-2023.

Tham mưu Ban chỉ huy PCCCR huyện xây dựng báo cáo, kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành PCCCR mùa khô 2022-2023 và chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về công tác PCCCR theo Kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức hoàn thành các hạng mục, công trình PCCCR năm 2022. Kiện toàn hoạt động của Đội Cơ động và PCCCR trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện; bố trí đủ lực lượng thường trực phòng cháy rừng 24/24h vào thời điểm cao điểm tại Văn phòng Hạt và các Trạm Kiểm lâm địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác chữa cháy rừng; tham gia bảo vệ rừng và chữa cháy rừng khi có vụ cháy rừng, phá rừng xảy ra.

Thường xuyên theo dõi, dự báo và thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, đơn vị và chủ rừng để chủ động phòng ngừa…

UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 4/CTUBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết số 94-NQ/HU ngày 26/8/2021 của BTV Huyện ủy; Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND huyện và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Nếu nơi nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng mà không có các biện pháp ngăn chặn, báo cáo kịp thời thì trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu địa phương đó.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ rừng và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng và phát tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống truyền thanh của xã xuống các thôn, bản có rừng để các đơn vị, chủ rừng và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCCR mùa khô 2022-2023. Phân công lãnh đạo, cán bộ thường trực PCCCR tại trụ sở UBND xã 24/24h vào mùa cao điểm cháy rừng; đảm bảo lực lượng, trang thiết bị, dụng cụ, hậu cần cần thiết, sẵn sàng ứng phó, xử lý ngay các tình huống cháy rừng xảy ra…

Đối với các chủ rừng trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất khi có cháy, phá rừng xảy ra theo quy định…

Chủ tịnh UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và các chủ rừng nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023.

Tin: Minh Nga

 

Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên