Tăng cường quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 282  | Ngày đăng: 29/09/2022

Trong những năm qua, công tác quản lý đất lâm nghiệp, xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, san gặt cốt nền, cắt tầng chống sạt lở trên diện tích đất rừng đã được các ngành chức năng và địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý rứt điểm tình trạng chủ sử dụng đất tự ý thi công cắt tầng, chống sạt lở đất, đá trên diện tích đất lâm nghiệp… Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm và chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung:

Theo đó, UBND các huyện, thành phố phối hợp với UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các dự án thi công hạ tầng, chống sạt lở đất, đá trên đất lâm nghiệp tại địa phương trong thời gian qua; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án; kiên quyết không để người dân lợi dụng để sử dụng đất với mục đích khác mà không phải mục đích lâm nghiệp.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp, nhất là mua bán đắt rừng tự nhiên trái pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các xã có diện tích đất lâm nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất lâm nghiệp; không tranh chấp lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép…

Chi cục Kiểm lâm thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; việc thi công cắt tầng chống sạt nở đất, đá của các dự án thực hiện trong thời gian qua.Giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất rừng khi kết thúc dự án; đảm bảo sau khi thực hiện, diện tích đất phải được sử dụng đúng mục đích lâm nghiệp.

Đối với các chủ rừng là tổ chức, phải chịu trách nhiệm và trước tien tiên trong quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp đối với diện tích được giao, cho thuê; phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của chủ rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Không để tình trạng đất rừng bị lấn chiếm nhưng không phbats hiện và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm  tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất lâm nghiệp trong diện tích được giao, quản lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh…

Chủ động bố trí kinh phí để cắm mốc, làm đường ranh giới giữa diện tích đất lâm nghiệp quản lý và đất khác.

Tin: Hương Giang

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên