Thư viện ảnh
  • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

    /upload/gallery/14349_ca chim.jpg

  • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

    /upload/gallery/12964_1.jpg

  • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

    /upload/gallery/4139_trinh dien.jpg

Tiềm Năng ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang